Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης

ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    

Άδεια δόμησης σύμφωνα με τον νέο οικοδομικό κανονισμό
Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την διαδικασία για την έγκριση δόμησης αρχικά, και την έκδοση άδειας δόμησης καθώς και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ν.4067/12). Αναλαμβάνουμε άμεσα την κατάθεση και διεκπεραίωση του φακέλου για την έγκριση και άδεια δόμησης, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.

Για την περίπτωση της ανέγερσης, σε πρώτη φάση γίνεται έλεγχος για την οικοδομησιμότητα και τους όρους δόμησης του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου που έχετε στην κατοχή σας βάση του υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος και τους τίτλους ιδιοκτησίας.
Έπειτα γίνεται η αρχιτεκτονική μελέτη-πρόταση με τη μορφή προσχεδίου της τελικής μελέτης σύμφωνα με της ανάγκες και απαιτήσεις του ιδιοκτήτη.
Ακολουθεί η εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση της άδειας καθώς και η διαδικασία για την χορήγηση των απαιτούμενων εγκρίσεων από δασαρχείο και αρχαιολογία.
Πλέον μπορεί να γίνει αίτηση και να κατατεθεί ο φάκελος στην υπηρεσία δόμησης του δήμου για την χορήγηση έγκριση δόμησης. Τέλος προσκομίζονται οι λοιπές μελέτες και εγκρίσεις και εκδίδεται η άδεια δόμησης.
Η άδεια δόμησης αναθεωρείται, μετά τη λήξη της, για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση και κατόπιν αυτοψίας:
α. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
β. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία λήξης της και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.
γ. Για αόριστο χρόνο και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν περατωθεί ο φέρων οργανισμός, οι όψεις του κτιρίου και η στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.

 


Δομοστατική Ρόδου Εθνική οδός Ρόδου-Λινδου 14χλ. Φαλιράκι Ρόδος Δωδεκάνησσα .τηλ +30 22410 85501 Σαράντης Γεώργιος κινητό +30 6957557113


Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΞάνθηςΔομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης