Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης

ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
Εκδίδουμε άμεσα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ, ενεργειακό πιστοποιητικό) για το ακίνητο που μεταβιβάζετε ή μισθώνετε. Ενεργειακός επιθεωρητής του γραφείου μας αναλαμβάνει την διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης για όλες τις τάξεις επιθεωρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ρόδου.

Το ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακό πιστοποιητικό) είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής επιθεώρησης ενός κτιρίου ή ενός μέρος κτιρίου που προκύπτει με τη μορφή μελέτης που εκπονείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές - μηχανικούς και εκδίδεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Το κτίριο ή το μέρος αυτού με την έκδοση του πιστοποιητικού κατατάσσεται σε μία κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης από το Α+ έως το Η. Υποχρεωτικά με την έκδοση ΠΕΑ ο επιθεωρητής κρίνει και κάνει τρεις προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.
Η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ είναι δέκα έτη, εκτός εάν στο κτίριο ή το διαμέρισμα που αφορά το ΠΕΑ γίνει ριζική ανακαίνιση που να επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, όπως για παράδειγμα επέμβαση ή αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης, τοποθέτηση κουφωμάτων ή θερμομόνωσης, ηλιακού συλλέκτη κ.α. Σε αυτή την περίπτωση η ισχύς του ΠΕΑ λήγει και εκδίδεται νέο πιστοποιητικό με τη νέα πλέον ενεργειακή κατάταξη του ακινήτου.

Για την ομαλή ολοκλήρωση της ενεργειακής επιθεώρησης του ακινήτου σας θα πρέπει αφού κλείσετε ραντεβού με το γραφείο μας για την αποτύπωση του χώρου από τον ενεργειακό επιθεωρητή να έχετε μαζί σας:
 Πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ΔΕΗ

  Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας - Συμβόλαιο ακινήτου (σε περίπτωση που δεν έχετε έγραφα από το κτηματολόγιο)
 Αριθμός Οικοδομικής Άδειας (σε περίπτωση που το ακίνητο σας χτίστηκε πριν το 1983 δεν απαιτείται) 
Σε περίπτωση που έχει υπαχθεί το ακίνητο σε κάποιους από τους νομιμοποιητικούς νόμους 3843/10, 4014/11 ή 4178/13  θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ρύθμισης.

 


Δομοστατική Ρόδου Εθνική οδός Ρόδου-Λινδου 14χλ. Φαλιράκι Ρόδος Δωδεκάνησσα .τηλ +30 22410 85501 Σαράντης Γεώργιος κινητό +30 6957557113


Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΞάνθηςΔομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης