Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης

ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    

Έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού για συμβολαιογραφικές πράξεις


Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα όλη την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού (βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας) σύμφωνα με το νόμο 4495/2017, καθώς και όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης, μεταβίβασης, γονικής παροχής, υποθήκης καθώς και τη σύσταση κάθε εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. 
Συχνές ερωτήσεις για την βεβαίωση μηχανικού

Ti είναι η βεβαίωση μηχανικού;
Η βεβαίωση μηχανικού είναι στην ουσία μια υπεύθυνη δήλωση που κάνει ο μηχανικός ηλεκτρονικά μέσω του ΥΠΕΚΑ και της πλατφόρμας του ΤΕΕ και αφορά τις πιθανές αυθαίρετες κατασκευές ή τις αυθαίρετες αλλαγές χρήσης ακόμα και τις διαφοροποιήσεις στα βασικά πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση, κάλυψη, ύψος, πλάγιες αποστάσεις κ.α) που υφίστανται από την ανέγερση ή και μετέπειτα στο ακίνητο το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί. Η βεβαίωση αυτή επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε όλες τις συμβολαιογραφικές πράξεις (εκτός της αποδοχής κληρονομιάς) και μπορεί να εκδοθεί σε τρεις μορφές:
1. Βεβαίωση που αφορά ακίνητα τα οποία υφίστανται νόμιμα όσον αφορά αυθαίρετες κατασκευές, την χρήση και τα πολεοδομικά τους μεγέθη σύμφωνα με τις μελέτες της οικοδομικής άδειας. (Ανοχή μέχρι 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και μέχρι 2% της μικτής επιφανείας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου με μέγιστο τα 8.0 τμ).
2. Αφορά ακίνητα στα οποία οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί, δηλαδή εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις του αρ.82 του Ν.4495/2017
3. Αφορά τα αδόμητα γήπεδα. Βεβαιώνεται ότι στο μεταβιβαζόμενο οικόπεδο/αγροτεμάχιο δεν υπάρχει κτίσμα η κάποια αυθαίρετη κατασκευή
Η βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται πάντα από τοπογραφικό διάγραμμα και στέλεχος οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένα από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
Δεν απαιτείται νέο (εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87') τοπογραφικό διάγραμμα:
1.Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
2.Σε κάθε περίπτωση, για ακίνητα εντός σχεδίου όπου έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής.
3.Για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης μη άρτια και μη οικοδομήσιμα σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου.
4.Για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή εφόσον η αντικειμενική αξία αυτών δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης ΖΟΕ 
Αντίθετα απαιτείται νέο (εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87') τοπογραφικό διάγραμμα:
1.Σε εντός σχεδίου περιοχές ή εντός ορίων οικισμού, όπου δεν έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
2.Σε εντός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχει κυρωθεί η σχετική πράξη εφαρμογής.
3.Για όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές, πλην το περιπτώσεων που αναφέρονται ποιο πάνω. 
Η βεβαίωση μηχανικού μπορεί να γίνει δεκτή από τους συμβολαιογράφους σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας που αναφέρεται πάνω στη βεβαίωση. 

 


Δομοστατική Ρόδου Εθνική οδός Ρόδου-Λινδου 14χλ. Φαλιράκι Ρόδος Δωδεκάνησσα .τηλ +30 22410 85501 Σαράντης Γεώργιος κινητό +30 6957557113


Δομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου ΞάνθηςΔομοστατική Ρόδου ,Σαράντης Γεώργιος ,Πολιτικός Μηχανικός ,Απόφοιτος Πανεπιστημίου Ξάνθης